O společnosti

Společnost působí na dolech koncernu  OKD, a. s. od roku 1992 a to zejména  na dole ČSM - závod JIH, SEVER, na dole DARKOV - závod 9. květen, hlavní závod Darkov, na dole Karviná a na Dole Lazy. V současné právní formě byla společnost CZ BASTAV s.r.o. založena 11. října 1994 a k dnešnímu dni se zabývá těmito činnostmi:

  • Ubytovací služby (provozování ubytovny na K. Sliwky v Karviné-Fryštátě)
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Hornická činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem
  • Truhlářství
     

Historie společnosti

Firma Bastav vznikla a začala působit na Dole ČSM - Jih 1. 6. 1992 a 1. 11. 1994 se přetransformovala na společnost s ručením omezením pod názvem CZ Bastav, s.r.o. Zpočátku se činnost zaměřovala na likvidaci dlouhých důlních děl pleněním. Likvidace pleněním byla prováděna na 2. a 3. patře s dopravou vypleněného materiálu po ZD - 80 vrátkami VTA - 1000. Počátkem roku 1994 vyklidila první porub vybavený posuvní výztuží DVP - 7 a porubovým dopravníkem THD - 600. Výkliz porubu byl proveden pod dozorem instruktorů úseku vybavování.  Doprava materiálu byla též prováděna po ZD -80.

Na závodě ČSM sever začala působit od 1. 9. 1994, kde vyklidila porub ve 25 sloji vybavený výztuží MVPO - 1600. Se získávání zkušeností firma začala samostatně likvidovat a vybavovat poruby včetně dopravy závěsnými lokomotivami LZH,  což se postupem času stalo její hlavní činností.

V roce 2000 se firma z dolu ČSM rozšířila na Důl Darkov a v roce 2003 i na důl ČSA.  Z činností prováděných na dole ČSM se nutno ještě zmínit o:přebudování dvou tříd s TH - výztuží v 19. sloji pro přechod porubu do svorníkové výztuže vrtacím strojem Boart v roce 1996 na závodě Sever, injektáže pro zpevnění nadloží na závodě Jih v roce 1995, výstavba dvou remíz pro závěsné lokomotivy na třídách 4402 a 4404 v roce 1996 na závodě Sever. Z činností provedených na Dole Darkov: dobývání porubu 339 500, zmáhání překopu 2072.2 včetně vybavení pásovými dopravníky TP 1200, výstavby hrázových objektů na závodě 3 a výstavba úsekové klimatizace na 10. patře závodu 2 pro fy. Gascontrol v roce 2006.

Za 15 let od vzniku firmy bylo vypleněno několik desítek kilometrů dlouhých důlních děl, zlikvidováno přes sto a vybaveno několik desítek porubů. Při likvidaci dlouhých důlních děl se jednalo o plenění TH - výztuže profilu K-12, K-14 vybavených potrubním řády různého průměru, lutnami, pásovými dopravníky a závěsnou dráhou. Z nejlepších výkonů při likvidaci tříd je nutno se zmínit o vyplenění 80 TH kompletů v profilu K-12 budování co 0,5 m včetně výklizu materiálu vrátkovou dopravou za jeden den v roce 1993 na 2. patře Dolu ČSM závod jih.

Z nejlepších výsledků při likvidaci porubů například: vyplenění, včetně výklizu a složení 17 ks sekcí MVPO 1600 za jeden den v roce 1999 ve 29. sloji 4. kře Dolu ČSM závod Sever a z posledních úspěšných akcí na Dole ČSM likvidace porubu 300 100 s průměrem na den 5,9 vyklizených sekcí Fazos 17/37/06 z počátku roku 2007. Z úspěšných akcí na dole ČSA je nutno se zmínit o likvidaci porubu 3 3952 (MV FAZOS 25/53 a Meos 22/46) v roce 2004, likvidace porubu 13 092 s průměrem vyklizených sekcí 7,2 na den a plenění sekcí v porubu 14 792 s průměrem 6,3 sekce na den v roce 2006. Z úspěšných akcí na Dole Darkov nelze obejít likvidaci složitého porubu 340 202 v roce 2006, a též likvidaci porubu 39 203 s průměrem vyklizených sekcí 7,45 na den v roce 2007.

V posledních třech letech pracovníci společnosti CZ Bastav, s.r.o. odpracovali na dolech OKD přes 317 000 směn s průměrným stavem 422 dělníků a techniků. Z počátku byly úseky společnosti CZ Bastav začleněny do útvarů jednotlivých mechaniků závodů, v současné době jsou začleněny do útvarů výrobních náměstků: pole centralizovaných služeb (důlně-technických služeb).

V současné době pracuje na dole ČSM jeden kolektiv s 100 pracovníky včetně THZ pod vedením vedoucího úseku p. Bodnára M., který vyklízí a vybavuje poruby na obou závodech, na Dole Darkov pracují dva kolektivy s celkovým počtem 200 pracovníků pod vedením vedoucího provozu p. Krčmáře M. a vedoucích úseků p. Petyniaka J. a Sklepka P. a na Dole Karviná pracuje jeden kolektiv se 110 pracovníky pod vedením vedoucího úseku p. Kozára M.

pic_hor_04.jpg
.
pic_hor_02.jpg
 
© 2008 Bastav, s.r.o., Created by studio